Skive Harmonikaklub

Velkommen til dans

Skive Harmonikaklub spiller op til dans

 på

Støberigården, Støberivej 7, 7900 Nykøbing.

 

2019:

Onsdag den 16. januar

Onsdag den 13. februar

Onsdag den 13. marts

Onsdag den   8. maj

 

Onsdag den 21. august

Onsdag den 25. september

Onsdag den 16. oktober

Onsdag den 20. november (Juleafslutning)

 

 

Danseaftnerne begynder kl 19 og slutter kl. 22.30.


Det koster kun 80 kr. Prisen en incl. kaffe, brød og lagkage.


Tilmelding til:

Anna Poulsen tlf. 26856046 eller Grethe Larsen tlf. 99706323

E-mail: anna.poulsen@morsoe.dk