Skive Harmonikaklub

Velkommen til dans

Skive Harmonikaklub spiller op til dans

Støberigården, Støberivej 7, 7900 Nykøbing.

Onsdag den 24. oktober

Onsdag den 21. november (Juleafslutning)

 

Danseaftnerne begynder kl 19 og slutter kl. 22.30.

 

Det koster kun 80 kr. Prisen en incl. kaffe, brød og lagkage.

 

Tilmelding til

Anna Poulsen telf. 99 70 63 01,

E-mail: anna.poulsen@morsoe.dk